Inside the box

Waarom inside the box?

 

Bij FRITZ AND FREDDY gaan we ervoor om inside the box te denken en zo jouw bedrijf uit te pakken.

 

We geloven erin dat je beter en sneller op innovatieve ideeën kan komen als je binnen je vertrouwde omgeving (inside the box) denkt. We gebruiken de tools en middelen die dichtbij en voorhanden zijn om problemen op te lossen en om nieuwe ideeën te ontdekken. In deze denkwijze willen we zo dicht mogelijk bij de kern van het probleem komen om zo tot een creatievere oplossing te komen.

 

Via deze 5 inside the box technieken kan ook jij jouw creativiteit naar een hoger niveau tillen.

 

1 De weglaat techniek

 

Om te innoveren is er bij bepaalde producten of diensten vaak iets weggelaten waarvan eerst gedacht werd dat het essentieel was. Bij deze techniek ga je van start door een onderdeel of proces weg te nemen waarvan je dacht dat niet zonder te kunnen. Daarna werk je verder met de overige onderdelen.

 

Als praktisch voorbeeld heeft Apple bewust of onbewust de weglaat techniek gebruikt om de iPod touch uit te vinden. Door de telefoonfunctie, een van de meest essentiële onderdelen van de iPhone, weg te laten hebben ze de iPod touch gecreëerd.

 

2 De verdeeltechniek

 

Les Pauls, of de ‘Wizard of Waukesha’ bracht vernieuwing in de muziekindustrie door meersporenopname. Dit deed hij door tijdens de creatie van muziek elk onderdeel apart op te nemen en vervolgens te bewerken tot een compleet nieuw nummer.

 

Hierbij gebruikte Les Pauls meermaals de verdeeltechniek door verschillende muziekstukken telkens onder te verdelen tot hij een gewenst resultaat bekomt. Met deze techniek in gedachten kun je zelf ook innoveren. Dit door onderdelen in een andere gebruiksomgeving toe te passen die op het eerste zicht niet productief of onwerkbaar lijkt.

 

3 De vermenigvuldigings-techniek

 

Aan de hand van de vermenigvuldigings-techniek kun je tot innovatieve oplossingen komen door een onderdeel te kopiëren en een beetje aan te passen. Hierbij lijkt het kopiëren meestal op het eerste zicht vreemd of onnodig.

 

Tijdens de creatie van bijvoorbeeld een kinderfiets werd deze techniek, al dan niet opzettelijk, toegepast. Dit door de wielen te dupliceren en een kinderfiets te creëren waarbij twee kleinere zijwieltjes aan het achterwiel bevestigd zijn.

4 Samenvoeg techniek

 

Captcha of “Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart” beschermt websites door van bezoekers te eisen dat ze een eenvoudige test doen die enkel mensen kunnen oplossen (computers niet). Dr. Luis von Ahn, hoogleraar in het Computer Science Department van de Carnegie Mellon University zag dat miljoenen mensen die tool gebruiken en vond de reCaptcha uit. De reCaptcha is hetzelfde als de Captcha met als tweede doel dat de antwoorden die de mensen invullen, gebruikt worden om woorden te ontcijferen die scanners niet kunnen lezen.

 

reCaptcha is een goed voorbeeld van de samenvoeg techniek door de captcha te combineren met de noodzaak aan digitalisering. Hierbij zou je vooraf kunnen denken dat er geen verband is tussen de twee. Achteraf gezien is het een schitterend idee om beiden te combineren.

 

5 Gebruik maken van afhankelijkheidsrelaties

 

Tussen een kameleon en de natuur is er een zeer onderlinge afhankelijkheid omdat de huid van het dier mee verandert met bijvoorbeeld het kleur van de boom in de natuur. Als we in hetzelfde patroon denken, werden modernere ruitenwissers uitgevonden door de snelheid van het wissen afhankelijk te maken met de mate waarin het regent.

 

Afhankelijkheidsrelaties kun je overal toepassen door twee of meerdere kenmerken, waarvan je eerst dacht dat ze geen verband hielden met elkaar, te laten samenwerken.

 

Ga samen met ons aan de slag

 

Bij 2design passen wij ook deze 5 inside the box technieken toe in ons creatieve denkproces.

 

Met deze technieken en het inside the box principe willen we het voorbeeld zijn in het vormgeven van een aantrekkelijke uitstraling die meer omzet genereert en weerspiegelt wie de klant écht is. Contacteer ons nu voor een afspraak om jouw zichtbaarheid en vindbaarheid te optimaliseren.

 

Wens je meer informatie over deze technieken? Lees dan zeker het boek Inside the box door Dan Ariely.