OC De Beweging

Huisstijl OC De Beweging
Visitekaartjes OC De Beweging

 

 

OC De Beweging

OC De Beweging biedt ondersteuning aan volwassen personen met een handicap en hun netwerk. De voorziening is een zorgaanbieder die voor deze ondersteuning vergund is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).